Jag anmäler mig till Hampe 19.

* = obligatoriska uppgifter

Förnamn *
Efternamn *
Kön *
Adress *
Postnr *
(fem siffor ex 14701 )
Postort *
Personnummer *
(ex 197112127855)
Mobiltelefon
E-post *
Verifiera E-post *
Övrigt (ex allergier)
Specialkost (ange vad)
Målsmans namn *
Målsmans telefon *
Målsmans e-post *

Är du över 18 år fyll i någon som vi kan kontakta vid behov.
Ledare anger här ledarreferens.

Jag är ledare (avgiften kommer då skickas till din församling)
   
Är med i ungdomsarbetet i församling (namn och ort)
Deltar du inte med ledare från någon församling så anger du den församling som du vill delta i smågrupper med.
Välj...
...eller skriv
   
Ankomst och boende  
Kommer veckodag *
Åker veckodag *
Boende *

Boende i logi fullbokat
(även för ledare)!

Jag är ansvarig för husvagnen/tältet
Jag önskar lunch på måndag [50 kr]

 

   
Kommer du ha syskon på Hampe?
(Alltså till skillnad från tidigare år, redan för den förste)
Syskonrabatt [-100kr]
Namn på båda/alla syskon
 
Är du en Hamperäv? (varit på Hampe i minst fem år)

Antal år på Hampe
(räkna även med detta år)

år
 
 
Kommer med tåg? Vill bli hämtad/lämnad i Hallsberg ?

Hämtas [70 kr] Tågets ankomsttid
Lämnas [70 kr] Tågets avgångstid

 

 

Avtal för lägret

Jag godkänner avtalet för lägret
(Klicka på ovanstånde blå länk för att se avtalet)

OBS! Läs all information innan du skickar in anmälan!

Sista anmälningsdag är 23 juni.

Priset är 1200 kr. Lägeravgiften skall vara betald senast 2019-06-18. För boende i logi tillkommer 400 kr.

Helgpass kan lösas from fredag lunch för 520 kr.

I avgiften ingår samlingar, boende och mat.

Om du behöver specialkost är det viktigt att du anger det vid anmälan. Är fältet för specialkost tomt betyder det att du inte har några behov av specialkost.

Om ni är flera syskon från samma familj på lägret får ni syskonrabatt, rabatten är på 100 kr och dras av på båda/alla syskon. Alltså till Skillnad från tidigare år, redan för den förste.

Din anmälan är bindande om du inte avregistrerar dig före den 1 juni. Återbetalning görs endast vid sjukdom. Vi behåller dock 200 kr i administrationsavgift.

Alla som deltar på lägret blir medlem i Pingst ung Odensbacken. Medlemsavgiften är inkluderad i lägeravgiften. Om du inte önskar bli medlem kontaktar du oss före anmälan.

Avgiften för ledare faktureras församlingen.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnar i samband med anmälningen kommer att användas av Betaniaförsamlingen Odensbacken och Studieförbundet Bilda Svealand för att kunna administrera och genomföra lägerverksamhet. Uppgifterna hanteras enligt GDPR, General Data Protection Regulation, som ersätter personuppgiftslagen från och med 25 maj 2019.

Vid problem med anmälning kontakta reception@hampeveckan.nu

Hampes lägerregler

Anmälan ska ske efter godkännande av målsman

Allmänt gäller att uppträda på ett hänsynsfullt och trevligt sätt och att alltid följa anvisningar och tillsägelser från ledare och lägerpersonal.

Deltagararmbandet måste man alltid ha på sig. På logi, tält och husvagnar måste det också finnas tydliga anslag om vilka som bor där. Anvisningar om detta får man när man checkar in.

Det är obligatorisk närvaro på alla samlingar som ingår i programmet om det inte tydligt sägs att det är frivilligt.

Man äter vid alla måltider. Kommer man för sent till någon måltid, kan man inte räkna med att få någon mat.

Håll dig inom lägerområdets gränser. Ingen får lämna lägerområdet utan att ha sagt till och fått klartecken från receptionen eller lägerchefen.

Man skall vara i sitt logement, sitt tält eller sin husvagn och det ska vara tyst och lugnt på området senast kl 24.00. Annan tid kan ev annonseras och gäller då endast den aktuella kvällen.

Det skall hållas god ordning i logement, i kyrkan, på campingområdet och övriga utrymmen. Skräp kastas endast i papperskorgarna!

Bruk av alkohol eller andra droger accepteras inte på Hampeveckan. På hela området råder det generellt rökförbud. Rökruta finns vid infart till parkeringen. OBS! Icke rökare ska EJ gå med rökare när de ska röka.

De utplacerade brandsläckarna är viktiga för säkerheten. De får bara användas vid brandfara. Det är dessutom inte tillåtet med öppen låga i tält eller husvagnar.

Bada två och två eller flera. Dykning förbjuden då det är mycket grunt.

Mobiler är avstängda under samlingar eller i flygplansläge (om man ska anteckna på mobilen)

Man går endast in hos någon om man är inbjuden.

Energidryck är förbjudet.

Ingen eld eller levande ljus i logi, tält eller i husvagn p.g.a. brandrisk.

Då vårt varmvatten är begränsat på gården när vi är många, tänk på att inte duscha allt för länge, det skall räcka till fler.

Man får inte byta rum utan att lägerchef eller receptionen vet om det.

Man får inte lägga ut bilder på sociala medier utan att fråga personer på bilden först.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnar i samband med anmälningen kommer att användas av Betaniaförsamlingen Odensbacken och Studieförbundet Bilda Svealand för att kunna administrera och genomföra lägerverksamhet. Uppgifterna hanteras enligt GDPR, General Data Protection Regulation, som ersätter personuppgiftslagen från och med 25 maj 2019.

Ovilja att rätta sig efter reglerna kan innebära att man får lämna Hampeveckan.